Tisztelt Lakosság!

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés – és tisztítás megvalósítása tárgyú felhívás, így a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak is lehetősége nyílt a szennyvízgyűjtésre és szennyvíztisztításra.

A projekt nettó összköltségei:

- teljes projekt - 3.186.397.431 Ft.

- első szakasz - 621.009.528 Ft.

- második szakasz - 2.565.387.903 Ft.

Támogatottság mértéke: 94,609531 %

Támogatás összege:

- teljes projekt - 3.014.635.665 Ft.

- első szakasz - 587.534.202 Ft.

- második szakasz - 2.427.101.463 Ft.

A projekt megkezdésének időpontja: 2013.08.08.

A projekt megvalósításának napja: 2016.12. 13.


Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján a Társulásnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére.

A projekt rövid leírása:
Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Balaton és vízgyűjtőjének védelme, ezért a 240/2000 (XII.23.) Korm. rendelet, amely a Balatont „eutrofizáció szempontjából érzékeny víztest”-nek minősítette. A Balaton kiemelt üdülőkörzetnek területén 1970-es évektől indultak el a regionális szennyvízgyűjtő rendszerek tervezése, majd azok kiépítése a Balatoni fejlesztési program keretében. A fejlesztések a mai napig is folyamatosan folynak, de még számos megoldandó feladat maradt. Jelen projekt a Dél-Balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. A tervezett szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon oldja meg, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a Balaton vízminőség védelmét szolgálja. A projektben érintett települések a Balaton érzékeny felszíni vízgyűjtőjén helyezkednek el.
A partközeli – a Balaton törvény hatálya alá tartozó – önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, míg a parttól távolabb eső településeknek a jelenlegi életkörülmények, a települési környezet minőségének javítása, az idegenforgalmai érdekek és a háttér települések számára a felzárkózás is indokolják a fejlesztések szükségességét.
A településeken jelenleg keletkező szippantott szennyvizek mennyisége azonban töredéke a ténylegesen keletkező mennyiségeknek, amiből arra következtethetünk, hogy a fennmaradó részt elszikkasztják, vagy a már elzsírosodott, eltömődött szikkasztó medencékből illegálisan és szabályozatlan módon távolítják el, súlyosan károsítva ezzel a környezetet, körvetett módon szennyezve a talajvizet és az élővizet.
A település szennyvize nyomócsövön érkezik a tömbösített műtárgy födémjén elhelyezett gépi rácsra (S=5 mm) juttatják. A rács elvégzi a szennyvíz mechanikai tisztítását. A gépi rács esetleges meghibásodása esetén a vele egybeépítet kézirács hivatott elvégezni ezt a tisztítási fázist. Az esetleges újabb meghibásodás esetén elöntés ellen a rács vésztúlfolyóval rendelkezik. A mechanikai tisztítás után a szennyvíz gravitációs úton jut a kiegyenlítő térbe, majd onnan feloldással kerül a biológiai térbe.

A telepre tengelyen beszállított települési folyékony hulladékot a szippantó autók a TFH fogadó és előkezelő műtárgyba (Vh=15+50 m3) ürítik, innen durva rácsszűrés, mészhidrát adagolás és aerob előkezelés után kerül a tisztítási technológia elejére és a települési szennyvízzel együtt kerül megtisztításra. A telep tervezésénél a nyári szezonban keletkező nagyobb szennyvízmennyiségeket vettük alapul. Emellett fontos szempont volt a beérkező mennyiség mellett a szennyvíz minőségének meghatározása is. Ehhez szükséges adat a települések állandó és üdülő lakosságának száma, illetve a lakosság növekedési tényezője (növekedési tényező figyelembe vétele 15 évig, majd a következő 15 évben stagnálás).

Szakaszolt projekt - KEHOP 2.2.4-15-2015-0001

A Kedvezményezett „A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. (4) bekezdés alapján a projekt szakaszolásáról előterjesztést készített a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.

A Kormány a 1274/2015 (IV.30.) Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról (a továbbiakban: Korm. határozat).

A szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban, második szakasza a 2014-2020. programozási időszakhoz köthető pénzügyi keret terhére valósul meg és kerül finanszírozásra.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 58. § alapján a Kedvezményezett a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek tárgyú felhívására 2015.09.18. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2015.10.09-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján az 1318/2015. (V.21) Korm. határozatban elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A II. szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés 2015. december 15-én került aláírásra.